NILA

Novosti

VAŽNA NAPOMENA

VAŽNA NAPOMENA

Svi pacijenti koji imaju simptome gripe (povišenu temperaturu, malaksalost, kihanje kašalj) kao i pacijenti koji su boravili u stranim državama ili su imali kontakt sa osobama koje su uproteklom periodu stigli u našu zemlju, ili imale kontakt sa oboljelim od Corona virusa. molim da se jave Higijensko epidemiološkoj slžbi radi daljnjeg praćenja i tretmana.

Vaša poliklinika dr. Gežo