NILA

Pitanja i odgovori

 • Trebaju li se i kada operativno odstraniti nepčani i treći krajnik?

  Nepčani i treći krajnik završe svoju odbranbenu funkciju do kraja 2. godine života. Ako su podložni ponavljajućim upalama, i to 4-5 puta godišnje (ne treba zaboraviti da su to one registrovane upale, a postoje i one koje se završe bez intervencije roditelja ili nadležnog ljekara). Anesteziolozi sugerišu da takvo dijete ima tjelesnu masu od 14 kg i da je navršilo 2 godine starosti, jer se tada završi prva maturacija mehanizama koji su važni za uvođenje u anesteziju, trajanje iste i buđenje iz anestezije. 

  Zakasni li se sa operacijeom ili se ista nepotrebno odlaže, dijete sa hronično promjenjenim nepčanim i trećim krajnikom može oboliti od tzv. fokaloza: alopecija (opadanje kose), ili da određeni mikrob koji naseljava krajnike u kritičnom broju uđe u cirkulaciju i napravi malformacije na srčanim zaliscima ili ošteti najdiferenciraniji dio bubrega (glomerulonefritis) kao i oštečenje zglobova (reumatski artritis).

  Treći krajnik kod djece često ne dozvoljava adekvatnu ventilaciju srednjih ušiju kroz tube i nastane povratni ili ako se ne reaguje na vrijeme nepovratni gubitak sluha na jedno ili oba uha.

 • Koja je prednost upotrebe lasera kod operacije nepčanih krajnika u odnosu na klasični metod?

  Prednost lasera u odnosu na klasični metod satoji se u tome da se operaciji nepčanih krajnika pristupa obazrivo i pažljivo, da se mora slijediti tzv. sloj, pri preparirnju krajnika, u protivnom i par kapi krvi u operacijskom polju stavlja laser van funkcije.

  Na ovaj način, nakon operacije nepčanih krajnika, je rana manja, manje boli, brže zarasta, manja je mogućnost tzv. ranih i kasnih krvarenja.