NILA

Cjenovnik

glava.png Cjenovnik naših usluga

 • Cjenovnik ambulantnih usluga

  • Prvi specijalistički pregled

   50,00 KM

  • Svaki kontrolni pregled
   25,00 KM
  • Rhinomanometrija
   30,00 KM
  • Vađenje stranog tijela iz uha (uklj. čep smole) ili nosa (displacement)
   10,00 KM
  • Tuširanje rana, defekata kože ili sluznice u ORL
   10,00 KM
  • Aplikacija lijeka u uho ili nos
   10,00 KM
  • Hemostaza (lapiziranjem, dijatermija)
   20,00 KM
  • Toaleta kod vlažne ili hronične upale srednjeg uha ili šupljine po radikalnoj trepanaciji slijepoočne kosti
   25,00 KM
  • Primarna hirurška obrada rane u području ORL
   100,00 KM
  • Tonalna Audiometrija
   30,00 KM
  • Tympanometrija
   20,00 KM
  • Reflexometrija
   20,00 KM
  • Ultrazvučni pregled sinusa
   25,00 KM
  • VTG po Kobraku
   30,00 KM
  • VTG po Adanu
   50,00 KM
  • VNG (video nistagmografija)
   70,00 KM
  • Savjetovanje roditelja,staratelja
   20,00 KM
  • Previjanje rana bez šivanja
   15,00 KM
  • Previjanje rana sa šivanjem
   100,00 KM
  • Incizija peritonzilarnog apcesa
   30,00 KM
  • Prednja tamponada nosa
   20,00 KM
  • Stražnja tamponada nosa
   30,00 KM
  • Davanje injekcije i.m. ili s.c.
   20,00 KM
  • Davanje injekcije u stanu
   20,00 KM
  • Inhalacije - coctail (jedna doza)
   12,00 KM
  • Infuzija Ringera, Fiziol. Rastvor ili 5% Glucosae
   30,00 KM
  • Kućna posjeta u radne dane do 21:00
   100,00 KM
  • Kućna posjeta u neradne dane i poslije 21:00
   150,00 KM
  • Bris nosa
   20,00 KM
  • Bris ždrijela
   20,00 KM
  • Bris uha
   30,00 KM
  • Eho read
   20,00 KM
  • OAE
   75,00 KM
  • ABR
   75,00 KM
  • Troškovi anestezije
   420,00 KM
  • Jedan dan (do 24 sata) boravka u stacionaru Poliklinike po operaciji

   80,00 KM

  • Svaki drugi dan (dnevni boravak) + (prenoćište)

   120,00KM

  • Endoskopska pretraga nosa sa foto dokumentacijomndoskopska pretraga nosa sa foto dokumentacijom

   30,00 KM

  • Stroboskopska pretraga grla sa foto dokumentacijom

   30,00 KM

  • Otomikroskopska pretraga sa foto dokumentacijom

   30,00 KM

 • Cjenovnik - operacije na uhu

  • Kozmetska operativna korekcija oblika uški

   lokalna anestezija=1440,00 KM
   opšta anestezija=1500,00 KM

  • Rekonstrukcija suženog zvukovoda

   opšta anestezija=840,00 KM

  • Incizija bubne opne i evakuacija upalnog sadržaja iz srednjeg uha

   opšta anestezija=250,00KM

  • Incizija bubne opne, evakuacija upalnog sadržaja iz srednjeg uha i ugradnja aeracijskih cjevčica u bubnjiće

   opšta anestezija=550,00KM

  • Rekonstrukcija bubne opne (Myringoplastica)

   lokalna anestezija=670,00KM

   opšta anestezija=1020,00KM

  • Mastoidektomija, rekonstrukcija bubne opne i lanca slušnih košćica (Tympanoplastica)

   opšta anestezija=1764,00KM

  • Operation otvaranje i uvid u stanje srednjeg uha (Tympanoscopio)

   lokalna anestezija=300,00KM

   opšta anestezija=400,00KM

  • Radikalno operativno otvaranje srednjeg i dodataka uha bez očuvanja zadnjega zida (Tympanomastoidectomio) ili revizija prije načinjene operacije uha

   opšta anestezija=1764,00KM

  • Stapedoplastica kod otoskleroze sa ugradnjom proteze uzengije

   lokalna anestezija=1200,00KM

   opšta anestezija=1400,00KM

  • Operation ugradnja kohlearnog implanta

   opšta anestezija=1764,00KM

  • Operation ugradnja (Sound bridge)

   opšta anestezija=1764,00KM

 • Cjenovnik - operacije na nosu i sinusima

  • Operacija nosne pregrade (Septoplastica)

   opšta anestezija = 1000,00 KM

  • Estetska operacija nosne piramide i pregrade zatvorena metoda (Rhinoseptoplastica)

   opšta anestezija = 2400,00 KM - 3900 KM

  • Estetska operacija nosne piramide i pregrade otvorena metoda (Decorticatio pyramidis nasi)

   opšta anestezija=2700,00 KM - 4200,00KM

  • Pravljenje komunikacije među nosom i gornjim čeljusnim sinusima (Antrostomio)

   opšta anestezija=720,00KM

  • Radikalna operacija gornje čeljusnog sinusa (Trepanatio sinus maxill secc C-L)

   opšta anestezija=840,00KM

  • Zatvaranje komunikacije između usta i gornje čeljusnog sinusa po vađenju zuba iz gornje čeljusti (Plastica fistulae oroantralis)

   opšta anestezija=1140,00KM

  • Funkcionalna kroz nos (endoskopska) sinusna hirurgija (FESS) sa odstranjenjem polipa iz nosa ambulantno

   lokalna anestezija=235,00KM

  • Funkcionalna kroz nos (endoskopska) sinusna hirurgija (FESS) sa odstranjenjem polipa iz nosa otvaranjem prednjih etmoida,širenjem ušća gornje čeljusnog sinusa te revizijom nosnočeonog kanala

   opšta anestezija=920,00KM + 70,00KM Ph analiza=990,00KM *(bez lasera)=760,00KM

  • Otvaranje ćelija sitke vanjskom metodom sa komunikacijom između nosa i čeonog sinusa

   opšta anestezija=1280,00KM

  • Osteoplastična operacija čeonog sinusa (Trepanatio sinus frontalis secc Tato)

   opšta anestezija=1320,00KM

 • Cjenovnik - operacije na ždrijelu, grlu, vratu

  • Operacija trećega krajnika (Adenectomio)
   opšta anestezija = 360,00 KM
  • Operacija trećeg krajnika, incizija bubnih opni i ugradnja ventilacionih cjevčica
   opšta anestezija = 530,00 KM
  • Operacija sva tri krajnika, incizija bubnih opni i ugradnja ventilacionih cjevčica
   opšta anestezija = 880,00 KM
  • Operacija nepčanih krajnika (Tonsillectomio)
   opšta anestezija = 700,00 KM
  • Operacija trećeg i nepčanih krajnika (Adenotonsillectomio)
   opšta anestezija = 700,00 KM
  • Direktoskopska pretraga hipofarinksa, endolarinksa, oesophagusa sa probatornom sondom
   opšta anestezija = 790,00 KM
  • Operacija urođene ciste (fistule) na vratu
   opšta anestezija = 1150,00 KM
  • Ekstirpacija submandibularne pljuvačne žlijezde
   opšta anestezija = 1150,00 KM
  • Ekstirpacija vanjskog režnja parotide
   opšta anestezija = 1570,00 KM
  • Endoskopija parotidnih i submandibularnih žlijezda

   lokalna anestezija=300,00-350,00KM

   opšta anestezija=480,00-530,00KM

  • Ekstirpacija (odstranjenje) limfonoda na vratu

   opšta anestezija=670,00KM

  • Mala operacija (lice,vrat,ekstremiteti,tijelo)

   lokalna anestezija=150,00-300,00KM+laser 50,00-100,00KM

   opšta anestezija=250,00-350,00KM+laser 50,00-100,00KM

  • Maligni tumori kože lica

   a) lokalna anestezija=200,00-350,00KM

       opšta anestezija=350,00-800,00KM

   b) lokalna anestezija=360,00-420,00KM

       opšta anestez