NILA

Novosti

75 Temporal Bone Dissection Workshop

75 Temporal Bone Dissection Workshop

Dr. Anid Gežo uspješno završio 75. workshop disekcije temporalne kosti sa međunarodnim učešćem u Barceloni, Španija.