NILA

Novosti

67 Temporal Bone Dissection Workshop

67 Temporal Bone Dissection Workshop

Dr. Anid Gežo uspješno završio 67. workshop disekcije temporalne kosti sa međunarodnim učešćem u Barceloni, Španija.